25 Mar, 2010

Kat otoparkların üst yüzey koruması ve DIN EN 206-1 ile DIN 1045

Tamir görmüş otopark yapılarında betonarme yapı parçalarının açıkta kalan bölümleri için ilave bir üst yüzey korumasından vazgeçilmemelidir. Tamir işlemlerinin hepsi gerçek anlamda kurallara uygun ve uzman kişiler tarafından yapılmış olsa dahi mevcut normların öngördüğü şekilde yeni bir yapının özelliğini asla taşıyamazlar. Kaldı ki yeni bir bina dahi olsa DIN EN 206-1 ve DIN 1045’e göre bir üst yüzey korumasının yapılması gereklidir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.
Share

You may also like...