Başlangıç » Nedir » Katıların öz kütlesinin ölçülmesi

Katıların öz kütlesinin ölçülmesi

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Katıların öz kütlesinin ölçülmesi Fizik
Tahta ve demirden yapılmış homojen, küp şeklinde iki cisim olsun. Bu iki cismi 1'er cm3’lük parçalara ayırdığımızı düşünelim. Ayırdığımız parçaları tarttığımızda tüm tahta parçalarının kütlelerini birbirine eşit buluruz. Aynı şekilde tüm demir parçalarının kütleleri de birbirine eşit bulunur. Ancak aynı hacimde olmalarına rağmen tahta ve demir parçalarının kütleleri birbirinden farklıdır. Farklı hacimde aynı maddeden yapılmış iki cismin kütle ve hacimlerini bulup kütle/hacim değerine bakarsak aynı olduğunu görürüz. Bu değer maddenin kütlesine ya da hacmine bağlı değildir. Madde miktarı arttıkça hacim de artmakta dolayısıyla kütle/hacim oranı değişmemektedir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 1 (Hazırlayan: Ayşe ARSLAN – Fazlı EROL)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-09-03