Başlangıç » Nedir » Kavram realizmi nedir?

Kavram realizmi nedir?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Kavram realizmi nedir? Felsefe
Kavramların insan zihninden bağımsız gerçek varlıklar olduğunu öne süren yaklaşımdır. Güzel insan, güzel çiçek, güzel kuş geçici varlıklar iken güzellik kalıcı gerçekliktir. Bu örnekteki kavram, güzellik, soyut, genel ve değişmez bir varlıktır. Demek ki asıl varolan şu ya da bu insan değil insan kavramıdır. Ortaçağ boyunca süren “tümel varlıklar mı, yoksa tekil varlıklar mı gerçek varolandır?” tartışması kavram realizmini ikiye ayırmıştır:
· Nominalizm
Konseptualizm2010-03-20