Başlangıç » Nedir » Kayıtlı Sermaye (Authorized Capital) nedir?

Kayıtlı Sermaye (Authorized Capital) nedir?

Posted by: Ne Nedir 27 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Kayıtlı Sermaye (Authorized Capital) nedir? Borsa Maliye
Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın çıkartabilecekleri, azami hisse senedi miktarını gösteren, Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş sermayeleridir.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.2010-08-27