17 Haziran 2019

Keşide Nedir?

Hukuk
Hukuk

Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi

Share

Beğenebilirsiniz...