Başlangıç » Nedir » Kıdem ve ihbar tazminatı alabilme şartları

Kıdem ve ihbar tazminatı alabilme şartları

Posted by: Ne Nedir 12 Ekim 2011 Yorum Yaz

Kıdem ve ihbar tazminatı alabilme şartları İnsan Kaynakları
İş arama izni günde 2 saat
İşverenler, işten çıkaracağını bildirdiği çalışana yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Elbette temenni etmiyoruz ancak işsizliğin yüzde 15`leri geçtiği şu ortamda, mevcut çalışanlar da birer potansiyel işsiz konumunda. Bu yüzden de sadece işsizlerin değil, çalışanların da muhtemel işsizlikle yüz yüze geldiklerinde sahip olacakları hakları bilmeleri gerekiyor. İşte bugünkü yazımızda bu haklara değineceğiz:
Kıdem tazminatı alabilme şartları
Kıdem tazminatı, tabiri caizse bir çalışanın işverene gösterdiği sadakatin ve işyerine verdiği emeğin karşılığıdır. Bilhassa uzun yıllar aynı işyerinde çalışan personel için bu tazminat, üzerine hayaller kurulmaya başlanan bir meblağa ulaşır.
Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, iş mevzuatına aykırı bir hareketle yılların birikiminin heba edilmemesidir. Bu yüzden, iş akdi hangi hallerde son bulursa kıdem tazminatı alınabilir, hangi hallerde alınamaz, bunların iyi bilinmesi gerekir.
·         Çalışan, işveren tarafından, ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı bir durumu tespit edilmediği halde işten çıkarılırsa,
·         Çalışan, sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareketini gerekçe göstererek veyahut da zorlayıcı sebeplerle işi bırakırsa,
·         Askerlik görevi dolayısıyla işten ayrılırsa,
·         Emekliliğe hak kazanır ya da emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurursa,
·         Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işi bırakırsa,
·         Çalışan vefat ederse yine hak sahipleri de kıdem tazminatına hak kazanmış olur.
Ücrette indirimi kabul etmeme
Burada saydığımız hususların dışında çalışanlar, haklı bir nedeni olmaksızın istifa ederlerse kıdem tazminatı alamazlar. Burada önemli bir hususu hatırlatalım ki çalışanlar işverenin;
·         Ücrette indirim yapma teklifini,
·         Kısa çalışma ödeneği teklifini ve
·         Ücretsiz izne çıkma teklifini kabul etmek zorunda değildir. Bu teklifleri reddeden bir çalışan işten çıkarılırsa, kıdem tazminatı başta olmak üzere tüm yasal haklarını alabilir.
Kaynak: Sgkbilgi.net web sitesindeki yayımlanan “Kıdem ve İhbar Tazminatı Alabilme Şartları” konulu yazıdan derlenmiştir (Derleme Tarihi: 27/06/2011).2011-10-12