Başlangıç » Nedir » Kişinin öz entropisi ve çevre entropi arasındaki ilişki nedir?

Kişinin öz entropisi ve çevre entropi arasındaki ilişki nedir?

Posted by: Ne Nedir 29 Mart 2010 Yorum Yaz

Kişinin öz entropisi ve çevre entropi arasındaki ilişki nedir? Bilim
Bir canlının doğumu ve büyümesi, canlının bünyesindeki düzenliliğin artmasını gerektirir: Bu doğru. Fakat canlı bunu başarırken, çevresindeki entropide, kendi bünyesindeki entropi azalmasından daha büyük miktarda entropi artışına yol açar. Sonuç olarak, evrendeki toplam entropi artar: Azalmaz. Canlının ölümünden sonra ise, bünye bozunmaya, bünyedeki düzen azalmaya başlar. Yani entropi artmaktadır. Fakat bir yandan da, bozunmakta olan bu bünyeden beslenen böcekler ve solucanlar, kendi bünyelerinde düzen inşa etmekte, yani bünyelerindeki entropiyi azaltmakta, en azından artmasını engellemektedirler. Sonuç olarak; entropi bir yerlerde artar, diğer yerlerde azalırken, evrendeki toplam entropi artmaya devam eder.

Kaynak: Vural Altın’ın TÜBİTAK’ın Sitesindeki Merak Ettikleriniz sorularından derlenmiştir.2010-03-29