Başlangıç » Nedir » Kısıtlar Teorisi (Theory of Constraints) nedir?

Kısıtlar Teorisi (Theory of Constraints) nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Kısıtlar Teorisi (Theory of Constraints) nedir? Kontrol Üretim Planlama
Potansiyel getirilerin en yüksek olduğu alanlar üzerinde sınırlı zaman ve kaynağa odaklanmanın ana teması olarak, kısıtların belirlenmesini, etkin yönetimini ve ortadan kaldırılmasını vurgulayan bir sistem, yönetim felsefesi. Burada, kısıt, her sistemin amacını gerçekleştirme sürecinde performansını (tüm sistemin çıktısını) sınırlayan herhangi bir şey olarak tanımlanmaktadır. Kısıt, organizasyonun içerisinde olabileceği gibi (örneğin yetersiz kapasiteye sahip bir makine), dışında da (müşteri siparişlerinin azlığı, yeterli dağıtım ağının kurulamaması vb) olabilir.
Kısıtlar teorisi, Eliyahu M. Goldratt tarafından 1980’lerin başlarından itibaren bir dizi kitap, makale ve roman içerisinde geliştirilmiş bir yaklaşımdır.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.2010-09-05