Başlangıç » Nedir » Kısmi Faktör Verimliliği (Kısmi Verimlilik) [Portial Factor Productivity] nedir?

Kısmi Faktör Verimliliği (Kısmi Verimlilik) [Portial Factor Productivity] nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Kısmi Faktör Verimliliği (Kısmi Verimlilik) [Portial Factor Productivity] nedir? Kontrol Üretim Planlama
Üretim faaliyeti sonunda elde edilen çıktının bu üretimde kullanılan girdilerden herhangi birine oranlanmasıyla elde edilen değer. Toplam çıktı miktarı net veya brüt olarak alınır, herhangi bir üretim faktörü ile ilişkilendirildikten sonra elde edilen kısmi verimlilik oranı net veya brüt olarak bir anlam ifade eder.
Kısmi Verimlilik, üretim faaliyeti sonunda elde edilen toplam çıktının bu üretimde kullanılan girdilerden herhangi birine oranlanmasıyla hesaplanır.
Örneklenecek olursa:
Hammadde verimlilik oranı= Brüt üretim değeri (TL)/Hammadde harcamaları (TL)
İşgücü verimlilik oranı= Brüt üretim değeri (TL)/İşçi ücretlerinin toplamı (TL)
Enerji verimlilik oranı = Brüt üretim değeri (TL)/Enerji Harcamaları (TL)
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.2010-09-05