Başlangıç » Nedir » Kitaplara iman nedir?

Kitaplara iman nedir?

Posted by: Sedat Aslan 5 Şubat 2010 Yorum Yaz

Kitaplara iman nedir? İlahiyat
Kitaplar, Allah'ın vahiy yoluyla peygamberlerine bildirdiği kutsal bilgileri içerir. Vahiy, kelime olarak bir şeyi gizli ve çabuk olarak bildirmek, işaret, ilham anlamına gelir. Dini terim olarak ise, Allah tarafından doğrudan veya elçi melek (Cebrail) aracılığıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgidir.
Vahyin çeşitli yolları vardır. Vahiy ürünü olan kutsal kitaplar çeşitli zamanlarda farklı peygamberlere gelmiştir. Yüce Allah şöyle buyurur: “O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onlarında üzerlerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik” (Nahl suresi, 44. ayet). Allah, kutsal kitaplar vasıtasıyla insanları uyarmış, doğru ve güzel olana, hak yola çağırmıştır.
Yüce Allah dört peygambere şu dört kitabı göndermiştir: Hz. Davut Peygambere “Zebur” kitabı, Hz. Musa Peygambere “Tevrat” kitabı, Hz. İsa Peygambere “İncil” kitabı, Hz. Muhammed Peygambere “Kur'an-ı Kerim” kitabını göndermiştir.
Allah, dört büyük kitap dışında dört peygambere de küçük kitaplar göndermiştir.
Allah tarafından peygamberlere gönderilen, bazıları birkaç sayfadan ibaret olan küçük kitaplara suhuf (sayfalar) denir.
Allah şu dört peygambere de toplam 100 sayfalık küçük kitaplar göndermiştir.
· Hz. Adem Peygambere 10 sayfa
Hz. Şit Peygambere 50 sayfa
Hz. İdris Peygambere 30 sayfa
Hz. İbrahim Peygambere 10 sayfa
Sayfalardan hiçbiri günümüze kadar gelememiş, kaybolmuştur. Kitaplardan ise Tevrat, Zebur ve İncil bazı değişikliklere uğramış, bütünüyle ilahi bir kitap olabilme özelliğini yitirmiştir. Oysa Kur'an-ı Kerim hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir ve asla değiştirilemeyecektir. Yüce Allah şöyle buyurur: “Şüphesiz o Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz” (Hicr suresi, 9. ayet). Müslümanlar, Allah tarafından gönderilen tüm kitap ve sayfaların asıllarına inanırlar.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 (Hazırlayan: M. Sadık Arslan)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-02-05