Başlangıç » Nedir » Kitle (Yığın, Anakütle, Population) nedir?

Kitle (Yığın, Anakütle, Population) nedir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Kitle (Yığın, Anakütle, Population) nedir? İstatistik
Araştırma kapsamına giren, aynı özellikleri taşıyan birimlerin ya da bireylerin oluşturduğu topluluğa KİTLE denir. Kitlenin büyüklüğü araştırmanın özelliğine göre değişir. Nüfus sayımı için kitle Türkiye’dir. Trabzon’daki üniversite öğrencilerinin giderleri için kitle Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileridir. Kitle büyüklüğüne bağlı olarak her zaman tüm birimler (bireyler) hakkında bilgi sahibi olmak mümkün değildir. Bundan dolayı geniş kitlelerde araştırmalar; zaman, maliyet, personel, ulaşım, vb. nedenlerden dolayı tüm birimler yerine daha az sayıdaki birimler seçilerek yürütülür.
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Andım Oben Balce – Yrd. Doç. Dr. Serdar Demir, “ İstatistik Ders Notları”, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, Denizli, 2007.


2010-02-20