Başlangıç » Nedir » Kıyaslama (Benchmarking) nedir?

Kıyaslama (Benchmarking) nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Kıyaslama (Benchmarking) nedir? Kontrol Üretim Planlama
En iyi organizasyon uygulamalarını saptamak için çok yönlü araştırmayla başlayan, hem kendi, hem de başkalarının performansı ile ilgili dikkatli incelemelerle süren, sistematik işletme ziyaretleri ve mülakatlar vasıtasıyla işletmenin gelişimine olanak sağlayan ve sonuçların analiziyle tavsiyelerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla sonuçlanan bir disiplin.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.2010-09-05