Başlangıç » Nedir » KKTC Bayraklı bir geminin kabotaj hattında çalışmasına herhangi bir yasal engel var mı?

KKTC Bayraklı bir geminin kabotaj hattında çalışmasına herhangi bir yasal engel var mı?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

KKTC Bayraklı bir geminin kabotaj hattında çalışmasına herhangi bir yasal engel var mı? Denizcilik
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında denizciliğin geliştirilmesi amacıyla, 03 Nisan 2003 tarih ve 25068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması” hükümlerine göre, TC bayraklı gemilerden istenen kriterleri taşıyan KKTC bayraklı gemiler de bayrak değişimi olmadan ülkemizde kabotaj hakkından yararlanabilmektedirler.
Buna göre;  “Gemilerin Teknik Niteliklerine Yönelik Uygulama Kuralları Yönergesi”nde belirtilen ve kabotaj sınırlarımızda çalışan Türk bayraklı gemilerde aranan ve kabotaj hakkından yararlanacak KKTC gemilerinde de aranacak olan belge, doküman ve teçhizatların sağlanması ile, “Gemilerin Gemiadamları Donatımına İlişkin Yönerge” hükümlerine göre,  KKTC bayraklı gemilerde çalışacak olan zabitan sınıfı ve telsiz sınıfı gemiadamlarının; Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilmiş geçerli yeterlilik belgesine veya uygunluk onayı belgesi ile STCW sertifikalarına sahip olması, ayrıca tayfa, zabitan ve yardımcı sınıf gemiadamlarının,  bu gemilerin donatımında ilgili yönergede belirtilen personel nitelik ve sayısından daha az olmaması gerekmektedir.
Yukarıda zikredilen “ Gemilerin Teknik Niteliklerine Yönelik Uygulama Kuralları Yönergesi” ile “Gemilerin Gemiadamları Donatımına İlişkin Yönerge” nin güncel haline, Denizcilik Müsteşarlığı resmi Internet sitesindenki mevzuatlar bölümünden ulaşılabilmektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06