Başlangıç » Nedir » Klasik Mantık nedir?

Klasik Mantık nedir?

Posted by: Neslihan İpek 30 Mart 2010 Yorum Yaz

Klasik Mantık nedir? Mantık

Mantığın konularını ilk defa Aristo toplu halde ele alıp ifade etmiştir. Bu nedenle Mantık’ın kurucusu Aristo kabul edilir. Bu mantığın amacı, doğru düşünme yani tutarlı düşünme yollarını saptamaktadır. Tutarlı düşünme kendini akıl yürütmede gösterir. Klasik mantık dille sıkı sıkıya ilgilidir. Çok defa biçimle ilgili olarak adlandırılsa da konuşma dilini kullandığı için, mantık işlemlerinde içeriğin etkisinden kurtulamaz.


2010-03-30