Başlangıç » Nedir » Klasik, mekanik ve kuantum arasındaki ilişki

Klasik, mekanik ve kuantum arasındaki ilişki

Posted by: Ne Nedir 19 Mart 2010 Yorum Yaz

Klasik, mekanik ve kuantum arasındaki ilişki Fizik
Klasik mekaniğin maddeyi makroskobik bir yaklaşımla incelemesine karşın, kuan­tum mekanik kuram maddeyi mikroskobik bir yaklaşımla inceler. 20.Yüzyılın ba­şından itibaren atomların içyapıları araştırılmaya başlanmış ve klasik kuramların bu çalışmalarda yetersiz kaldığı görülmüştür. 1924’de ortaya atılan de Broglie varsa­yımı ve 1927'de ortaya atılan Heisenberg belirsizlik ilkesi bilim dünyasında yeni ufukların doğmasına sebep olmuştur. Bu gelişmeler Max Planck'ın kuantum varsa­yımları ve Schrödinger'in dalga mekaniği ile birleştirilerek kuantum mekanik ku­ram ortaya çıkmıştır. Bu kuram parçacıktan ziyade ona eşlik eden olasılık dalgası ile ilgilenir. Kuantum mekanik kuram küçük kütleli hareketli cisimlerin olasılık dalga­ları mekaniği kavramı anlamını taşıdığından, maddeyi mikroskobik bir yaklaşımla ele alır. Bu kuram ile birlikte gözlenebilirlik, işlemci, özdeğer, beklenen değer, dalga fonksiyonu gibi yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır.
Kaynak: Doç. Dr. Mustafa Şenyel Yrd. Doç. Dr. A. Şenol Aybek, “Kuantum Fiziği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1060, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 586, , 1998.


2010-03-19