Başlangıç » Nedir » Klimetrik (Cliometric) nedir?

Klimetrik (Cliometric) nedir?

Posted by: Ne Nedir 4 Mart 2010 Yorum Yaz

Klimetrik (Cliometric) nedir? İktisat
Klimetrik (Cliometric) tabiri en basit şekliyle iktisat teorisi ile kantitatif tekniklerin tarih araştırmalarına uygulanması anlamına gelmektedir. Tarih düşüncesi –clio- ifadesinin ölçme tabiriyle birleşmesinden elde edilen cliometric kelimesini ilk defa matematiksel iktisatçılardan olup ilk klimetrik iktisat tarihçilerinden Lance Davis ve Jonathan Hughes ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmiş Stanley Reiter kullanmıştı (Goldin, 1995, 191). Bu tarihten sonra yeni iktisat tarihi akımı klimetrik ekol olarak da anılmaktadır.
Kaynak: Ahmet Uzun (Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü), “Yeni İktisat Tarihi Akımı ve İktisat Tarihi Yazımına Katkıları”, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 12010-03-04