Başlangıç » Nedir » Kontrol (Denetim) [Control, Audit] nedir?

Kontrol (Denetim) [Control, Audit] nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Kontrol (Denetim) [Control, Audit] nedir? Kontrol Üretim Planlama
Bir işletmenin etkinliklerinde sağlanan performansın saptanacağı ölçü birimlerini, gerçekleşen sonuçlar ile hedeflenen sonuçlar arasındaki farkların analizini, düzeltici ve özendirici önlemlerin alınmasını ve bunların etkinliklerinin sürekli olarak izlenmesini içeren süreç. Bu anlamdaki yönetim kontrol fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde işletme bütçeleri sistemi en etkili yönetim sistemlerinden biridir.
Kontrol sistemi, karar veya önlem noktasında kontrol için esasları kapsayan “faaliyet öncesi kontrol” ve karar veya önlemlerin uygulanmasını izleyen kontrol için esasları içeren “faaliyet sonrası kontrol” şeklinde alt başlıklara ayrılabilir.
Her kontrol sisteminde dört temel öğe vardır.
Kontrolün Konusu: Performans yönetim sürecinde hedefler ve amaçlara göre belirlenmiş sistem sonuçlarıdır (çıktılar).
Kontrol Aracı:Performans ölçüm sistemidir.
Değerlendirme Amacı:Performans ölçümlerinin sonucuna göre süreçte düzeltme ve önlem alma gereksini­mine dikkat çekmektir. Planlanan ve gerçekleşen perfor­manslar arasında sapmalar varsa sistem kontrol dışına çıkmıştır. Kontrol bu aracı kullanarak sistemi yönetenlere düzeltici bilgi akışı sağlar.
Düzeltme ve Geliştirme Aracı:Kontrolün bu öğesi sis­temde uygun değişiklikleri yapma görevidir.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.2010-09-05