Başlangıç » Nedir » Kontrol Kültürü (Controlling Culture) nedir?

Kontrol Kültürü (Controlling Culture) nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Kontrol Kültürü (Controlling Culture) nedir? Kontrol Üretim Planlama
Bazı kuramcılar tarafından, katılımcı yönetim yaklaşımlarının dışında, geleneksel yönetim uygulamalarında kontrol kültürü diye adlandırılan bir kültürel yapının egemen olduğu ileri sürülür.
Yaklaşımın temel özellikleri şöyle sıralanabilir: Özellikle Fordist iş organizasyonlarının önemli bir karakteristiği olarak nitelendirilen kontrol kültürü uygulanan işletmelerde, yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı güven ve anlayış değil, tam tersine güvensizlik ve korku temelinde oluşmuş bir iletişim ve etkileşim düzeyi egemendir. Bu durum çalışanların yönetime, örgüte ve örgütsel amaçlara karşı duyarsız olmasına neden olur. Çalışanların bu duyarsızlığı örgütsel verimliliği olumsuz etkilediği gibi iş-örgüt uyumu üzerinde de bozucu bir etki yaratır.
Kontrol kültüründe yönetim, çalışanların üzerinde baskıcı bir denetim mekanizması oluşturmakta ve sorunların nedenlerinden çok suçlu aramaya ve insanları sorgulamaya yönelmektedir. Bu kültürel yapı içinde sorunun neden ortaya çıktığı değil, kimin yaptığı önemlidir. Çünkü yönetimin sistemi sorgulamak ve gerçeği bulmak gibi sorunu yoktur. Yönetim kendisini, sistem geliştirmekten, insanları değişime motive etmekten, verimliliği artırmaktan değil, insanları hizaya sokmaktan sorumlu görür. Bir başka deyişle kontrol kültürünün egemen olduğu örgütlerde yöneticiler “hat bekçiliği” yapmaktan öteye gidemezler.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.2010-09-05