Başlangıç » Nedir » Konumlandırma (Placement, Situating) nedir?

Konumlandırma (Placement, Situating) nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Konumlandırma (Placement, Situating) nedir? Kontrol Üretim Planlama
Bir ürün veya işletmenin konumu, o ürün veya işletmenin herhangi bir özelliğinin veya tümünün hedef pazardaki tüketici tarafından rakip ürün veya işletmelere göre algılanma ve tanımlanma biçimi.
Bu tanımıyla konum, kimi zaman imaj ile aynı anlamda kullanılabilmektedir. Oysa imaj tüketicinin ürün veya işletme hakkındaki genel izlenimi olmasına rağmen, konum, o ürün ya da işletmenin herhangi bir özelliğinin veya tümünün hedef pazardaki tüketici tarafından rakip mallara göre algılanma ve tanımlanma biçimidir. Yani konumlandırmada imaj, daha objektif ve tanımlanabilen bir noktada oluşturulmaya çalışılmaktadır. Örneğin; “A bankası iyi bankadır” şeklindeki yargı, imajı, “A bankasında işlemler zamanında ve süratli ve doğru yapılır” yargısı ise, konumu ifade etmektedir.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.2010-09-05