Başlangıç » Nedir » Köy Yönetimi

Köy Yönetimi

Posted by: Ne Nedir 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Köy Yönetimi Siyaset
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle açıklamış olduğu Türkiye nüfusu; 70.586.256 kişidir. Bunun 20.838.397’si köy nüfusunu (bucak ve köylerde ikamet eden nüfus) oluşturmaktadır. Buna göre Türkiye nüfusunun %29,5’i köylerde yaşamaktadır. Yine 2007 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı 92’dir.
Köy kavramı, her şeyden önce bir yönetim biriminin belirlenmesi ile ilgili olduğundan, bu açıdan bazı yasal tanımlara konu olmaktadır. Köy Kanunu; köyü, “nüfus”, “orta malları ve diğer taşınmazları” bakımından tanımlanmıştır. Kanuna göre, “nüfusu 2.000’den aşağı” yerleşme birimleri köydür. Ayrıca, “cami, mektep, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte bir köy teşkil ederler”. Köy Kanunu yasal uygulamalar için 150 kişilik alt nüfus tabanı da öngörmektedir. Buna göre, nüfusu 150 ila 2.000 arasındaki yerlerde 442 sayılı Köy Kanunu, tam olarak uygulanmaktadır.
Köy muhtarları devlet memurları gibi muhakeme edilir ve ceza görürler. Köy muhtarları da Belediye Başkanları gibi beş yıllığına seçilirler. Ancak, muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler. Köylerin yönetimi, “muhtar”, “köy derneği” ve “köy ihtiyar meclisi” olmak üzere üç organdan oluşmaktadır.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-17