Başlangıç » Nedir » Küçük kerâmet (Kerâmet-i suğrâ) nedir?

Küçük kerâmet (Kerâmet-i suğrâ) nedir?

Posted by: Sedat Aslan 21 Kasım 2010 Yorum Yaz

Küçük kerâmet (Kerâmet-i suğrâ) nedir? İlahiyat

Su üzerinde yürüme, ateşte yanmama, uzun mesafeyi kısa zamanda alma vb. durumlar. Sûfiler, bu tür kerâmete önem vermezler. “Kerâmet zâhir olur, izhâr edilmez” (Hakk'ın dilemesi ile meydana gelir, istenildiğinde ortaya çıkarılamaz, gösterilemez). Bir müminin veli olması için bu tür kerâmeti olması şart değildir. (M.C.)

Kaynak:“Diyanet.Gov.Tr/turkish/basiliyayin/dinikavramlaroku.asp?id=1007&harf=K” Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 18/11/2010.2010-11-21