Başlangıç » Nedir » Kümeler nedir?

Kümeler nedir?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Kümeler nedir? Matematik
Kümeler, günümüz matematiğinde en önemli konularından biridir. Birçok prob­lemin anlatımını ve çözümünü kolaylaştırır.
Küme, matematiğin tanımsız terimlerinden biridir. Kümeleri, sınırları kesin olarak belirtilmiş, nesneler topluluğu olarak kabul edeceğiz. Kümeyi meydana getiren nes­nelerin, herkes tarafından aynı şekilde, açık seçik anlaşılması ve belli bir anlamı olması gerekir.
Bir kümeyi oluşturan nesnelerden her birine, kümenin elemanı denir. a elamanı A kümesine ait ise a £ A şeklinde yazılır. “a, A kümesinin elemanıdır.” diye okunur. a, elemanı A kümesine ait değil ise a ^ A şeklinde yazılır. “a, A kümesinin elemanı değildir” diye okunur.
Kümeler genellikle büyük harflerle, elemanları da küçük harflerle gösterilir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Matematik 1 (Hazırlayan: Nazmi KEPİR – Metin ÖZDEMİR)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-03-13