Başlangıç » Nedir » Kuramlar

Kuramlar

Posted by: Ne Nedir 22 Mart 2010 Yorum Yaz

Kuramlar Bilim
Olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sisteme, kuram ya da teori denilir. Kuramlar kesin olarak ispatlanamamakla birlikte, doğru oldukları kuvvetli kanıtlarla desteklenmektedir. Kuramlar, sürekli olarak geliştirilmeye açık kavramsal yapılar olarak görülür. Geçerliğini kaybeden ya da zayıflayan kuramlar, ya atılır ya da yeniden tanımlanır. Kuşkusuz bu durum, bilimin kendini eleştiren, yenileyen ve geliştiren bir özelliğe sahip olmasından kaynaklanır.
Kuramlar genelde denence biçiminde ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan denencenin doğruluğu kesin olarak kanıtlanamazsa ve doğru olma olasılığına ilişkin kuvvetli veriler elde edilirse, o zaman denence kurama dönüşmektedir. Kuşkusuz bu veriler her türlü bilimsel bilgileri ve hatta başka denenceleri de kapsamaktadır.
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisinin İçeriği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.


2010-03-22