Başlangıç » Nedir » Kur'an nasıl bir kitaptır?

Kur'an nasıl bir kitaptır?

Posted by: Sedat Aslan 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Kur'an nasıl bir kitaptır? İlahiyat
Kur'an Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vahiy yoluyla bildirilen ve ondan bize kadar tek harfi dahi değişmeden gelen ilahi buyrukların bütünüdür. Kur'an-ı Kerim tamamıyla Allah'ın sözlerinden ibarettir. Kur'an gerek edebi yönden, gerekse kapsam bakımından yüce Allah'ın Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vermiş olduğu en büyük mucizesidir.
Kur'an, içerisinde yer alan konular hakkında genel bilgiler verir ve prensipler ortaya koyar. Kur'an da herhangi bir aşırılık, çelişki, akıl ve ilimle çatışma yoktur. Bilakis Kur'anda “… hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu…?” (Zümer suresi, 9. ayet) şeklinde uyarılarla ilim ve öğrenme çokça tavsiye edilmiştir.
Kur'an İslam dininin temel kaynağıdır. Onu tam olarak anlayabilmek için ayetlerin iniş sebebini Hz. Peygamberin ayetler hakkındaki açıklamalarını bilmek gerekir. İslam dininin kaynakları olarak Kur'an'dan başka sünnet, icma, kıyas vb. gibi kaynaklar da bulunmaktadır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-02-20
  • DİLARA OZ

    CCCokkk guzell