Başlangıç » Nedir » Kuran’dan ve Hz. Peygamber (s.a.v)'den aile ile ilgili öğütler

Kuran’dan ve Hz. Peygamber (s.a.v)'den aile ile ilgili öğütler

Posted by: Sedat Aslan 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Kuran’dan ve Hz. Peygamber (s.a.v)'den aile ile ilgili öğütler İlahiyat
İslam dini aileye büyük önem vermiştir. Bunu Kuran’da, peygamberin uygulama ve sözlerinde açıkça görmekteyiz.
Kur'an ve hadisler bize ailenin nasıl kurulması ve korunması hususuyla, ailedeki bireylerin iletişimi ve sorumlulukları hakkında yol gösterip öğütler verir. Hısım ve akraba ziyaretlerinin önemine işaret eder.
Bir erkekle kadının evlenmesi ile aile hayatı başlar. Peygamberimiz aile kurarak, evlilik yapacak kadın ve erkeklerin eş seçerken arayacakları en önemli şartın güzel ahlaklılık şartı olduğunu beyan etmiştir (Buhari, 1086). Elbette güzel ahlaklı insanların kurduğu yuvalar sağlam olur ve kolay kolay yıkılmaz.
Peygamberimiz ailenin korunması hususunda anne ve babaları “Hepiniz elinizin altındakilerden (sorumlu olduğunuz kimse ve şeylerden) mesulsünüz” (Buhari, 484) diyerek uyarmıştır.
Ailenin korunması demek gücün yettiği ölçüde ailenin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamakla olur. Bunun için öncelikle ailenin barınma, beslenme gibi ihtiyaçları karşılanmalıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde “Allah yolunda harcanan paraların sevabı en çok olanı, aile fertlerine harcanan paradır” ( Riyazüs-salihin, c1, s329) buyurmuştur.
Aile fertlerine güzel ahlaklı olmaları hususunda örnek olmalı, onları kötülüklerden uzaklaştırmak, günah ve haram olan davranışlara yönlendirmemelidir. Bu hususta Kur'an bizleri uyararak “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…” (Tahrim suresi, 6. ayet) ayetiyle kendimizin ve ailemizin kötü sayılabilecek her türlü davranıştan uzak durmamızı öğütlemektedir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-03-13