Başlangıç » Nedir » Kur'an'ı anlamak kolay mıdır?

Kur'an'ı anlamak kolay mıdır?

Posted by: Sedat Aslan 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Kur'an'ı anlamak kolay mıdır? İlahiyat
Kur'an-ı Kerim, büyük-küçük, kadın-erkek, zengin-fakir, her çağdaki ve her yaştaki insanın anlayabileceği özelliktedir. Aklı başında her insan Kur'an'ı anlayabilir. Zaten Kur'an insanların, ayetleri üzerinde düşünmeleri ve aklı olanların öğüt almaları için indirilmiş bir kitaptır (Sa'd suresi, 29. ayet). “İşte bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir” (İbrahim suresi, 92. ayet).
Kur'an okurken anlamaya çalışmalı, dilimizle söylediğimiz kelimelerin anlamlarını beynimize ve kalbimize yerleştirmeye gayret etmeliyiz. Kur'an sadece mevlidlerde veya mezarlıklarda okunsun diye gönderilmiş bir kitap değildir. O, anlaşılsın ve yaşansın diye gönderilmiş ilahî bir vahiydir. İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Âkif Ersoy Kur'an'ın asıl indiriliş amacının anlaşılmak olduğunu şu dizelerle anlatır:
“Ya açar nazmı celilin bakarız yaprağına,
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına,
İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin,
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için”.
Sevgili Peygamberimiz, Kur'an'ı okuma ve anlama çabasına göre insanları şöyle sıfatlandırır: “Halis bir mümin ki: Kur'an okur ve gereği ile amel eder; o, tadı güzel, kokusu güzel turunç meyvesi gibidir. Bir mümin de Kur'an okumaz, fakat gereği ile amel eder; bu da tadı güzel, fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur'an okuyan fakat gereğiyle amel etmeyen münafığın benzeri de kokusu güzel fakat tadı acı, reyhane otu gibidir. Kur'an okumayan münafığın benzeri de tadı acı ve kötü, kokusu acı Ebu Cehil karpuzu gibidir” (Buhari, Kur'an'ı Kerim'in faziletleri).
İnsanlar hayatın akışı içinde, gerekli-gereksiz nice kitapları, sesli ve görüntülü eserleri anlamak için çaba sarf etmektedirler. Kur'an-ı Kerim bütün bunlar içinde anlaşılmayı ve üzerinde kafa yorulmayı en çok hak eden kitaptır. Kur'an'a, hak ettiği değeri onu anlamaya ve yaşamaya çalışarak gösterelim.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 (Hazırlayan: M. Sadık ARSLAN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-07-12