12 Temmuz 2010

Kuran’ın Temel Amacı nedir?

İlahiyat
İlahiyat

Kur’an, Cebrail melek aracılığı ile Peygamberimize, Peygamberimiz aracılığı ile de tüm insanlara gelmiş olan son ilâhi kitabın adıdır. Allah Kur’an’da, insanın dünya hayatını şekillendirmiş, insanların uyması gereken temel ilke ve amaçları göstermiştir. Kur’an, insanların doğru bilgiye vahiy yoluyla ulaşmasını, doğru inanarak doğru davranmasını amaçlamıştır.

Doğru Bilgi: Allah gizli ve açık her şeyi bilen, sınırsız bilgi sahibi, yüce varlıktır. İnsana da okumasını emreden, insana kalemle yazmayı ve bilmediğini de öğreten odur (Alak suresi, 3-5. ayetler). “Kur’an, Rabb’in katından gelen gerçektir” (Bakara suresi, 147. ayet). Çünkü Kur’an’ı göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen indirmiştir (Furkan suresi, 6. ayet). Kur’an’daki bilgiler, kesin doğru bilgilerdir. Kur’an da yalan, yanlış, birbirine zıt bilgiler bulunmaz. Kur’an, Allah dışında birinin katından olsaydı, onda çok çelişkiler bulunurdu (Nisa suresi, 82. ayet). Kur’an, en doğru bilgilerin yer aldığı ve insanlara doğru bilgiyi öğreten yüce bir kitaptır.

Allah, gönderdiği kitapla doğru bilgiyi öğretirken, insanların da doğru bilgiyi aramalarını emretmiştir. “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için, o haberin doğruluğunu araştırın (Hucurat suresi, 6. ayet). O halde, her duyduğumuza göre davranmamalıyız. Edindiğimiz bilgilerin ve aldığımız haberlerin doğruluğunu araştırıp ona göre hareket etmeliyiz. Doğru bilginin zıddı olan yalan-yanlış bilgi ise, fert ve toplum hayatını yaralayan, insanların güven ve mutluluğunu tehdit eden en tehlikeli durumlardan biridir. Yalan sözden sakınmalı; kendi aleyhimize de olsa doğrudan ve doğrulardan yana olmalıyız.

Doğru İnanç: Kuran’daki doğru bilgiler insanı doğru inanmaya sevk eder. Yüce Allah şöyle buyurur: ” Ey insanlar! Peygamber size Rabb’inizden gerçeği getirdi. Kendi iyiliğiniz için inanın. Eğer inkâr ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah’a aittir. Allah bilgindir, bilgedir” (Nisa suresi, 170. ayet). Bu yüzden “Rabb’inden kendisine indirilene, Allah’ın peygamberi de, inanlar da inandı… İşittik, itaat ettik. Rabb’imiz bizi bağışlamanı dileriz; dönüş ancak Sanadır, dediler” (Bakara suresi, 285. ayet). Tüm gerçekler ortadayken “Aralarında ona inananda vardır, inanmayan da. Bozguncuları en iyi bilen Rabb’indir” (Yunus suresi, 40. ayet). Kur’an, doğru bilgiye göre açıklanan, inanan bir topluma rahmet ve rehber olan bir kitaptır (Araf suresi, 52. ayet). Kur’an insanı doğru inanmaya yönlendirir. “Bu Kur’an, en doğru olana iletir ve yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir ödül olduğunu ve ahirete inanmayanlara acı bir azap hazırladığımızı müjdeler” (İsra suresi, 9-10. ayetler).

Kur’an-ı Kerim doğru inanca davet ederken, batıl-yanlış inançlardan da uzak durmamızı ister. Kur’an’ın doğru bilgilerle gösterdiği, doğru inanç ve doğru davranışın olduğu İslam dini yoluna Sıratı Müstakîm (Doğru Yol) denir.

Doğru Davranış: Doğru bilgi ve doğru inanışın doğal sonucu, doğru davranıştır. Kur’an-ı Kerim, insanların doğru inanmalarını sağlayarak, doğru davranmaya yöneltir. Kur’an ayetleri, iyi davranışlı kimselere rahmet ve rehber olan, hikmetli ayetlerdir (Lokman suresi, 2-3. ayetler).

Kur’an’da, Allah’ın indirdiği dine uygun her türlü tutum, yararlı, ıslah edici, düzeltici, içinde dirlik düzenlik barındıran davranışlara, doğru davranış (salih amel) denir. Salih amel Allah’ın rızasına, kişinin ve toplumun menfaatine uygun olan her güzel iş, söz ve davranıştır. Doğru davranış (salih amel) kulu, Allah katında manevi derecelere ve mutluluklara yükseltir. “İnanıp da salih ameller işleyenler için devamlı bir mükâfat vardır” (Tin suresi, 6. ayet) ve “Şüphesiz iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratılmışların en hayırlısıdırlar” (Beyyine suresi, 7. ayet).

Allah insanları yaratmış, aralarından elçiler göndererek doğru bilgi, doğru inanış ve doğru davranışı göstermiş ve bizi bir imtihana tabi tutmuştur. “O, hanginizin daha güzel davranış (amel) yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır” (Mülk suresi, 2. ayet).

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 (Hazırlayan: M. Sadık ARSLAN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...