Başlangıç » Nedir » Kurumsal iletişim (Organisation Communication) nedir?

Kurumsal iletişim (Organisation Communication) nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Kurumsal iletişim (Organisation Communication) nedir? Kontrol Üretim Planlama
Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, kurumu oluşturan bölüm ve öğeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlamak amacıyla belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim süreci.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.2010-09-05