Başlangıç » Nedir » Kütüphane mi yoksa sayısal kütüphane mi? Ya da her ikisi mi?

Kütüphane mi yoksa sayısal kütüphane mi? Ya da her ikisi mi?

Posted by: UBilişim 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Kütüphane mi yoksa sayısal kütüphane mi? Ya da her ikisi mi? Bilişim
Kütüphane denince akla, binlerce kitap, dergi, gazete, mikrofilm ve benzeri basılı yayınlar gelir. Bunların içinden istediğimize ulaşmak için kartoteks yöntemini ya da bilgisayardan sorgulama yöntemini kullanırız. Tüm bu yayınlardan herkesin ko­laylıkla yararlanmasını sağlayabilmek için büyük kitaplıklara ve okuma salonlarına gereksinim vardır. Büyük ölçekli binaların yapımı ise büyük parasal kaynak gerek­tirir. Kütüphane kurma ve geliştirmenin büyük maddi kaynak istemesi kısıtlı büt­çeye sahip üniversite ve diğer kuruluşları zor durumda bırakmaktadır. Kütüphane geliştirilmesinde teknolojinin kullanılması ile hem alan ile ilgili sorunlar azalmakta hem de maddi kısıtlar bir ölçüde önlenmiş olmaktadır.
Teknolojinin yenilikleri kullanılarak sayısal kütüphaneler oluşturulmaktadır. Sayı­sal kütüphanelerde klasik kütüphanelerde olan tüm yayınlar bilgisayar ortamına aktarılmakta ve bilgisayar ortamında bunlara erişim çok kolay olmaktadır. Kütüp­hanedeki tüm yayınların bilgisayar ortamına aktarılmasında CD’ler ve DVD’ler kullanılmaktadır. DVD’ler kapasite olarak CD’lerden çok daha üstün olduğu için onbinlerce sayfa bilgi ya da 2.5-3 saatlik film kaydedilebilmektedir. Yüksek perfor­manslı bilgisayarlar ile birden fazla CD ya da DVD’yi aynı anda hizmete sokmak olasıdır. Bu saklanan bilgilere gerek yerel gerek ise uzak terminal ya da kişisel bilgi­sayarlardan ulaşılabilmektedir. Böylece, istediğiniz yayını tarayabilir ya da hakkın­da bilgi elde etmek istediğiniz konu hakkındaki yayınları belirleyebilirsiniz. Sayısal kütüphanenin en büyük avantajı, yukarıda söz ettiklerimizi yapabilmek için kütüp­hanede bulunmanıza gerek olmamasıdır. Artık kütüphaneler evinizin odasına ka­dar size gelmekte ve isteklerinize yanıt verebilmektedir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.


2010-03-17