Başlangıç » Nedir » Laminer akım nedir?

Laminer akım nedir?

Posted by: Mustafa Atmaca 11 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Laminer akım nedir? Akışkanlar
1883 yılında Reynolds’un yapmış olduğu deneylerde, küçük akım hızlarında meydana gelen enerji kaybının, ortalama akım hızı ile doğru orantılı olduğunu, fakat büyük akım hızlarında oluşan enerji kaybının ise yaklaşık olarak ortalama akım hızının karesi ile orantılı olduğunu tespit etmiştir. Enerji kaybının ortalama akım hızı ile orantılı olduğu akımlara laminer akım denir. Tabiattaki bütün akımlar türbülanslı akımdır. Laminer akımlara ancak yeraltındaki akımlarda rastlamak mümkündür.2010-08-11