Başlangıç » Nedir » Lehdar (Beneficiary) nedir?

Lehdar (Beneficiary) nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Lehdar (Beneficiary) nedir? Sigortacılık
Sigortadan faydalanan kişidir. Hayat sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, yaşam kaybı (vefat) rizikosunun gerçekleşmesi halinde poliçede belirtilen hakların ödeneceği kişidir. Poliçede menfaatdar ismen belirtilmemişse, kanuni varisler menfaatdar olarak kabul edilir. Sigorta sözleşmesine kendi iradesiyle taraf olabildiği gibi, sigorta ettiren konumundaki diğer bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme ile de sigortadan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanma konumunu elde edebilir. Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve riskin gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir.
Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 10/05/2010.2010-05-16