Başlangıç » Nedir » Limitet şirket ortaklarının yükümlülükleri

Limitet şirket ortaklarının yükümlülükleri

Posted by: Faruk ŞENEL 4 Nisan 2010 Yorum Yaz

Limitet şirket ortaklarının yükümlülükleri Hukuk
Sermaye Borcunu Ödeme Yükümü
Yönetme Yükümü: Aksi kararlaştırılmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili ve bununla görevlidir.
Ortaklık ile Rekabet Etme Yasağı: Bu yasak sadece müdürler için vardır ancak sözleşme ile ortaklara da yayılabilir.
Ek Ödemeler Yükümlülüğü: Bu yüküm sözleşme değişikliği ile getiriliyorsa 2/3 çoğunlukla alınması gerekir.
Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009.


2010-04-04