Başlangıç » Nedir » Locke’un bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı

Locke’un bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı

Posted by: Ne Nedir 12 Haziran 2011 Yorum Yaz

Locke’un bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı İnsan Kaynakları

Locke’a göre iş görenlerin işteki başarılarının belirleyicisi olarak onların kişisel amaçları büyük önem taşımaktadır.  İş yerinde örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yönelik davranışlar ve tepkiler kişilerin burada amaçlarına uygun algılama ve yargılama süreçlerine bağlı olmaktadır.

Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in “İşletmelerde Motivasyon” sunumundan derlenmiştir (Erişim Tarihi:08/07/2011).2011-06-12