29 Nisan 2011

Madde miktarı nedir?

Fizik
Fizik

SI birim sisteminde madde miktarını ifade etmek için mol tanımını kullanırız.  Molü tanımlarsak:

Mol: Bir maddenin bir molü, Avagadro sayısı kadar parçacık içermektedir.  

Avagadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol’dür.

Herhangi bir A maddenin bir molünde bulunan parçacık sayısı ile B maddesinde bulunan parçacık sayısı aynıdır ve bu sayı Avagadro sayısına eşittir.  A ve B maddelerini oluşturan parçacıkların kütlesi farklı olabilir ama sayıları aynıdır.  

Örneğin, 1 mol alüminyumda, 1 mol kurşunda ve 1 mol tebeşir tozunda bulunan atom (parçacık) sayısı hep aynıdır ve bu sayı Avagadro sayısına eşittir. Fakat bir alüminyum atomunun ağırlığı ile kurşun atomunun ve tebeşir tozunun kütlesi farklıdır.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...