24 Mart 2010

Maddeler fiziksel hâllerine göre kaç grupta incelenir?

Kimya
Kimya
Maddeler fiziksel hallerine göre genel olarak üç grupta incelenir:
Katı hal: Katı maddelerin en önemli özelliği, belirli bir şekil ve hacimlerinin olmasıdır. Katı hal, maddenin en kararlı halidir. Örneğin; alüminyum, gümüş, bakır, çinko, altın, tahta vb.
Sıvı hal: Sıvıların belirli bir hacmi vardır, fakat belirli şekilleri yoktur. Sıvılar, bulundukları kabın şeklini alır, akışkan özellikleri vardır. Örneğin; cıva, benzin, su, alkol vb.
Gaz hali: Maddenin en düzensiz halidir. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Maddeyi oluşturan tanecikler arasında boşluklar vardır. Bu yüzden gazlar akışkan özellik gösterir. Ayrıca gazlarda difüzyon denilen yayılma özelliği görülür. Örneğin; oksijen, azot, hidrojen, karbon dioksit vb.
Maddenin çok yüksek sıcaklıkta görülen dördüncü hali vardır ki, buna plazma denir. Plazma halinde olan maddeler sıvı haldeki gibi akışkandır. Evrende madde daha çok plazma halinde bulunur.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Kimya I-II (Hazırlayan: Enver YILMAZ” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
Share

You may also like...