Başlangıç » Nedir » Makro Düzeyde Katma Değer nedir?

Makro Düzeyde Katma Değer nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2010 Yorum Yaz

Makro Düzeyde Katma Değer nedir? Kontrol Üretim Planlama
Özellikle uluslararası karşılaştırma düzeyi ele alındığında, makro düzeyde kullanılabilecek tek ‘çıktı’ ölçüsü, katma değerdir. Katma değer, iki ülkede benzer yöntemlerle bulunuyorsa, temel verimlilik göstergelerine dayalı olarak uluslararası karşılaştırmalar yapılabilir. Firmalar değişik ürün ürettiğinde, ‘birim üretim miktarı’, uygun bir ‘çıktı’ ölçüsü olmaktadır.
Gayri safi yurtiçi hasıla, tüm ülkenin çıktısını gösterir; farklı sanayilerin katma değerini içerir ve tek tek firmaların katma değerlerinin toplamıdır. Makro düzeyde çıktı ölçüsü olarak kullanıldığında firmalar kendi başarımlarını, sanayi ortamları ile karşılaştırabilirler.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.2010-09-05