Başlangıç » Nedir » Maliye politikasının uygulaması AB açısından kaç önemli başlık altında incelenebilir?

Maliye politikasının uygulaması AB açısından kaç önemli başlık altında incelenebilir?

Posted by: Ne Nedir 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Maliye politikasının uygulaması AB açısından kaç önemli başlık altında incelenebilir? Bankacılık
Maliye politikasının uygulaması AB açısından iki önemli başlık altında incelenebilir: Bütçe ve borçlanma. Bu iki başlık birbiriyle bağlantılıdır ve aralarında önemli bir karşılıklı nedensellik bağı vardır. AB içinde yer alan devletlerin borç yüklerine göre, faiz oranlarında ortaya çıkan değişimler, bütçe faiz harcamaları üzerinde etkili olacaktır. Bu durumda ortak para politikası katlanılacak maliyeti belirleyen önemli bir değişkendir. Fiyat istikrarının ana amaç olduğu AB’de, yüksek faiz politikasının bu kanal yoluyla ortaya çıkaracağı dengesizliklerin hangi araç ve mekanizmalarla giderileceği belli değildir. Bu nokta “Nahoş Bir Para Aritmetiği” çerçevesinde değerlendirilecek olursa, EURO bölgesinde, devletler, borçlanma politikalarından ve borç stoklarından ortaya çıkan etkilerin giderilmesinde etkin iktisadi araçlara sahip değildirler. Bu ise finansal istikrar üzerinde önemli bir risk oluşturmaktadır. Bundan dolayı AB içinde borç yönetimi konusunda koordinasyona ihtiyaç vardır.
Kaynak: Doç. Dr. Utku Utkulu (İ.İ.B.F., İktisat Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi), “Avrupa Parasal Birliği Gerçekten bir Optimum Para Sahası mıdır?”, Siyasa, Yıl: 1, Sayı: 1, Güz 2005.2010-05-04