Başlangıç » Nedir » Matematik kaç temel alana ayılır?

Matematik kaç temel alana ayılır?

Posted by: Ne Nedir 5 Haziran 2010 Yorum Yaz

Matematik kaç temel alana ayılır? Matematik
Matematiğe değişik cephelerden bakıldığında bazı sınıflamalar yapmak mümkün olur. Matematiği değişik cephelerden gösteren Şekil 1’deki prizmadan, kapsamındaki alanlar itibariyle matematiğin, sayılar, cebir, ölçüler, şekiller ve cisimler ve veri işleme (istatistik) olmak üzere beş temel alana ayrıldığı görülür.
Matematiğe uygulama alanları cephesinden baktığımızda üç ayrı uygulama alanı görebiliriz. Bunlar;
· Pratik etkinlikler,
Gerçek hayat etkinlikleri
Matematiğin kendi iç tartışmaları.
 

Şekil 1: Değişik açılardan matematik
Matematiksel yollarla çalışma (Matematiğin hayatı etkileyiş biçimi) cephesinden baktığımızda da matematiği üç ana bölüm halinde ele alabiliriz. Bunlar;
· Genel kullanım,
Matematik ile iletişim,
Muhakeme etmedir.2010-06-05