Başlangıç » Nedir » Matematiksel model nedir?

Matematiksel model nedir?

Posted by: Ne Nedir 29 Mart 2010 Yorum Yaz

Matematiksel model nedir? Bilim
Matematiksel model, bir süreci ya da sistemin davranışını matematiksel olarak temsil eden denklemler takımıdır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin yanı sıra sosyolojik ve ekonomik süreçler de matematiksel modeller aracılığıyla incelenebilir. Matematiksel model, genellikle, süreci ya da sistemin davranışını betimleyen denklemlerden oluşur. Modelin çözümlenmesi yoluyla gerçek sistemin davranışı incelenebilir ya da sistemden istenen sonuçların alınabilmesi için gereken koşullar belirlenebilir. Doğada karşılaşılan olayların yanı sıra sanayi süreçleri ve insan müdahalesi içeren süreçler de matematiksel olarak modellenebilir. Örneğin optimizasyondan ve denetim kuramından yararlanılarak sanayi süreçleri, trafik düzenleri, akarsularda çökelme olgusu ve tortulların taşınması modellenebilir. Bilişim ve iletişim kuramlarından yararlanılarak bilgi iletimi, dilbilimsel özellikler ve benzerleri; bilgisayar benzetim yöntemleri kullanılarak atmosferdeki dolaşım düzenleri, yapılarda ya da makine parçalarındaki gerilim dağılımları, yüzey şekillerinin oluşumu gibi çok değişik süreç ve olgular modellenebilir.
 
Kaynak: Matematiksel Model hakkında ansiklopedik bilgi, Turkcebilgi Web Sitesi.2010-03-29