Başlangıç » Nedir » Maturîdî kimdir?

Maturîdî kimdir?

Posted by: Sedat Aslan 6 Haziran 2010 Yorum Yaz

Maturîdî kimdir? İlahiyat
Asıl adı Ebu Mansur Maturîdî'dir. Hicri üçüncü yılın ortalarına doğru Semerkand'ın Maturid beldesinde dünyaya gelmiştir. İtikadî (inanç esasları) mezheplerden olan Ehl-i sünnet'in Maturidiyye ekolünün kurucusudur.
Fıkıh ilminde Hanefî mezhebinin görüşlerini benimsedi. Ebu Hanife'nin inanç esasları ile ilgili Fıkh-ı Ekber'ini okumuştur. Görüşleri İmam-ı Azam'ın görüşleriyle paralellik arz etmektedir.
Başlıca eserleri: Te'vil-el Kur'an, Makalat fi'l-Kelam ve Kitab-el Cedel'dir.
Maturîdî itikad esaslarının doğru olarak anlaşılması için İslam'a ve Türk dünyasına büyük hizmetleri olmuştur. Türklerin büyük çoğunluğu itikadî konularda onun görüşlerini benimsemişlerdir. Ebu Mansur Maturîdî M. 944 yılında vefat etmiştir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-06-06