Başlangıç » Nedir » Meleklere iman nedir?

Meleklere iman nedir?

Posted by: Sedat Aslan 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Meleklere iman nedir? İlahiyat
Yüce Allah varlıkları çeşitli şekillerde yaratmıştır. İnsanlar kimi varlıkları görebildiği halde kimilerini göremez.
Melekler nurdan yaratılmış latif varlıklar olduğundan insanlar tarafından görülemez. Tıpkı insanların mikropları, bakterileri, havayı, rüzgarı, ruhu, aklı, teldeki elektrik akımını, çayın içindeki şekeri veya ayranın içindeki yoğurdu da göremediği gibi. Demek ki insan gözü her şeyi görebilecek kapasitede yaratılmamıştır.
Melekler nurdan yaratılmıştır. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemez, içmez, uyumaz, yorulmaz ve hastalanmazlar. Allah'ın dilediği kadar yaşarlar. Kainatta her yerde bulunurlar. Sürekli insanlarla beraber olanları da vardır. Son derece kuvvetli ve süratli varlıklardır. Her yere çabucak ulaşır, her şeyi kolayca yapabilirler. Allah'ın her emrini yerine getirir ve yasaklarından sakınırlar. Gece-gündüz ona ibadet eder, dua ve niyazda bulunurlar. Sayıları çoktur ve görevleri de çeşitlidir.
Melekler Allah'ın verdiği çeşitli görevleri yaparlar. Bazıları devamlı Allah'a ibadet eder. Bazıları evrenin tertip ve düzeni ile görevlidir. İnsanlara iyiliği telkin eden, kötülüklerden koruyan, sıkıntı anında inanların yardımına koşan melekler de vardır. Allah ile peygamberler arasında elçilik yapan melek (Cebrail), tabiat olayları ile ilgilenen melek (Mikail), kıyametin kopması ve sûr'a üflemede görevli melek (İsrafil), insanların canını alan melek (Azrail) meleklerin en büyükleridir. İnsanların sağında ve solunda bulunup sevap ve günahlarını yazan melekler (Kiramen Katibin); kabirde soru soran melekler (Münker ve Nekir) gibi değişik görevleri olan melekler de bulunmaktadır.
Meleklere iman, onlarca ayet ve hadise göre şüphe götürmez bir iman şartıdır. Meleklere inanan kimse gizli yerlerde “beni kimse görmüyor, istediğimi yaparım” diyemez. Allah'la beraber meleklerin de kendisini gördüğünü ve hatta yaptıklarını kaydettiklerini bilir. Bu bilinç bizi kötülüklerden alıkoyar, iyiliğe sevk eder. Melekler iyiliğin ve güzelliğin sembolüdür. Melek, insanı hayra çağıran vasıtadır.
İç dünyamızda, faydalı ve güzel şeylere çağıran, kötülükten kaçınıp ahlakımızı güzelleştirmeyi öğütleyen ses meleğin sesidir. Bu sese kulak vermeliyiz.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 (Hazırlayan: M. Sadık Arslan)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-07-12