Başlangıç » Nedir » Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar nasıl belirlenmekte ve ne zaman ilan edilmektedir?

Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar nasıl belirlenmekte ve ne zaman ilan edilmektedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar nasıl belirlenmekte ve ne zaman ilan edilmektedir? Bankacılık
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her iş günü saat 15.30’da gösterge niteliğinde kurlar belirlenmektedir. Söz konusu kurlar Amerikan doları döviz satış fiyatı esas alınarak hesaplanmaktadır.
Gösterge Niteliğindeki Kurların Belirlenme Esasları:
1 Nisan 2002 tarihinden itibaren Merkez Bankasınca her iş günü saat 10.30-15.30 arasında aşağıdaki tabloda gösterilen saatlerde toplam 6 defa, bankalararası döviz piyasasında 1 ABD doları karşılığında TL kotasyon veren bankaların alım ve satım fiyatlarının ortalamalarının ortalaması tespit edilmektedir. Bu şekilde tespit edilen 6 ortalamanın aritmetik ortalaması Merkez Bankasınca saat 15.30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki 1 ABD doları döviz satış kuru olmaktadır. Uluslararası piyasalardaki çapraz kurlar da, aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde tespit edilerek ve ABD doları dışında Merkez Bankasınca ilan edilmekte olan diğer döviz kurları söz konusu çapraz kurların aritmetik ortalamaları esas alınarak hesaplanmaktadır. Döviz alış kurları döviz satış kurlarının döviz cinslerine göre farklılaşan oranlarda iskonto edilmesi yöntemi ile hesaplanmaktadır. Efektif alış kurları hesaplanırken döviz alış kurları belli marjlar dahilinde azaltılmakta, efektif satış kurları hesaplanırken ise, döviz satış kurları belli marjlar dahilinde artırılmaktadır.
Kur Ortalamaları Hesaplama Saatleri:
10.30 Birinci Ortalama
11.30 İkinci Ortalama
12.30 Üçüncü Ortalama
13.30 Dördüncü Ortalama
14.30 Beşinci Ortalama
15.30 Altıncı Ortalama
Kamuoyunu bilgilendirmek açısından, yukarıdaki tabloda yer alan saatlerde belirlenen bankalararası döviz piyasasında 1 ABD doları karşılığında TL kotasyon veren bankaların alım ve satım fiyatlarının ortalamalarının ortalamaları ile USD/EUR çapraz kurları, ertesi iş günü Merkez Bankası İnternet sitesinde “Piyasa Verileri” bölümünde ilan edilmektedir.
Her iş günü saat 15:30 itibarıyla hesaplanan Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz ve efektif alış satış kurları gerekli kontroller yapıldıktan sonra İnternet sitesinde 16:00-16:30 saatleri arasında güncellenmekte ve ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesinde yayımlanan “sık sorulan sorular”dan derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 28/04/2010).2010-05-16