Başlangıç » Nedir » Merkez Bankasının temel politika aracı nedir?

Merkez Bankasının temel politika aracı nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Merkez Bankasının temel politika aracı nedir? Bankacılık
Merkez Bankasının temel politika aracı Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarında uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarıdır.
Merkez Bankası politika faizlerini nasıl ve neye göre belirlemekte, nasıl ilan etmektedir?
Para politikası kararları, Para Politikası Kurulunun önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yaptığı aylık toplantılarla oylama yoluyla alınmaktadır. Para Politikası Kurulu, faiz kararlarını alırken, kararların gecikmeli olarak etkisini göstereceğini göz önüne alarak ve dolayısıyla orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönem enflasyonundaki olası gelişmeleri değerlendirmektedir. Buna paralel olarak, dışsal şokların enflasyon üzerindeki geçici etkilerine anında tepki verilmemesi ve orta vadeli hedeflere vurgu yapılarak politika tepkisinin zamana yayılması prensibi benimsenmiştir. Bu çerçevede, Para Politikası Kurulu faiz kararı alırken, toplam arz-talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret-istihdam-birim maliyet-verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon bekleyişleri, döviz kurları ve onları etkileyebilecek gelişmeler, olası dışsal şokların analizi ve Banka içinde üretilen projeksiyonları içeren geniş bir bilgi setini incelemektedir. Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin alınan kararlar gerekçesi ile birlikte, toplantı ile aynı günde açıklanmakta, toplantıdaki tartışmaların özeti de 8 iş günü içinde yayımlanmaktadır.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesinde yayımlanan “sık sorulan sorular”dan derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 28/04/2010).


2010-05-16