Başlangıç » Nedir » Merkez teşkilatı hangi kurum ve kuruluşlar yer alır?

Merkez teşkilatı hangi kurum ve kuruluşlar yer alır?

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Merkez teşkilatı hangi kurum ve kuruluşlar yer alır? Siyaset
Genel idarenin merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlar (Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu) yer almaktadır.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-16