Başlangıç » Nedir » Merkezi sinir sisteminin genel terimleri nelerdir?

Merkezi sinir sisteminin genel terimleri nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 22 Nisan 2010 Yorum Yaz

Merkezi sinir sisteminin genel terimleri nelerdir? Tıp
Cerebrum: Beyin
Cerebellum: Beyincik.
Encephalon: Beyin ve beyincik. İkisine birden verilen isim. Tüm beyin.
Cortex: Beyin ve beyincikte dış katman. Sinir hücreleri bu katmanda bulunur.
Medulla: Beyin ve beyinciğin iç katmanı.
Meninx: Beyin, beyincik ve omuriliğin çevresini saran, koruma amaçlı üç zara verilen isim.
Dura mater: Beyin, beyincik ve omuriliği saran zarlardan en dışta olanıdır. Serttir. Beyin ve beyincikte kafatası kemiklerine yapışık, omurilikte omurlara yapışık değildir.
Arachnoidea: (Örümcek zar) Beyin, beyincik ve omuriliği saran zarlardan ortada bulunan zardır.
Piamater: Beyin, beyincik ve omurilik dokularını saran en iç zardır. Oldukça yumuşaktır.
Medulla spinalis: (Omurilik) Merkezi sinir sisteminin omurga kanalı içindeki bölümü.
Myelon: Omurilik.
Canalis centralis: Omuriliğin ortasında, boyuna uzanan kanal. İçinde beyin omurilik sıvısı bulunur.
Medulla oblangata, bulbus: (Omurilik soğanı) Beyinin omurilikten önceki soğan şeklinde bölümü.
Pons: Omurilik soğanı ile beyin gövdesi arasında kalan bölüm.
Ventriculus: (Karıncık) Beyinde bulunan boşluklar. Dört tanedir. İçlerinde BOS bulunur.
Hemispherium: Beyin yarım küresi.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-22