Başlangıç » Nedir » Meşrutiyet dönemindeki fikri ve siyasi akımlar kaça ayrılır?

Meşrutiyet dönemindeki fikri ve siyasi akımlar kaça ayrılır?

Posted by: Göknur ÇELİK 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Meşrutiyet dönemindeki fikri ve siyasi akımlar kaça ayrılır? Tarih
Meşrutiyet dönemindeki fikri ve siyasi cereyanları, tarihçiler çoğunlukla üç kısma ayırmaktadırlar: Garpçılık, İslamcılık, Türkçülük. Ancak bu taksim, siyasal yönü ağır basan bir sınıflandırma olmaktadır. Bu devir felsefi cereyanları, (daha önceki sınıflandırmalardan farklı olarak) şu başlıklar altında ele alınacaktır.
Pozitivistler
Materyalistler
Anti-Materyalistler (Spiritüalistler)
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, “Modern Türkiye’nin Felsefi Kökenleri”2010-07-12