Başlangıç » Nedir » Metafizik ve ontoloji nedir?

Metafizik ve ontoloji nedir?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Metafizik ve ontoloji nedir? Felsefe
Metafizik sözcüğünü felsefe tarihinde ilk kullanan filozof Aristoteles’tir. Yazmış olduğu ve daha çok ontoloji (varlık) problemlerini ele aldığı kitabının ilk bölümüne “Fizik”, ikinci bölümüne “Metafizik” adını vermiştir. Buradaki anlamıyla “metafizik”, “fizik” adlı bölümden sonra gelen bölüm anlamını taşımaktadır. Aristoteles kitabının bu bölümünde ontoloji problemlerini ele almış, yani metafizik ile ontolojiyi bir ve aynı anlamda kullanmıştır. Bununla birlikte geçen yılar içerisinde “metafizik” sözcüğü ile “ontoloji” sözcüğünün anlamları farklılaşmıştır. “Metafizik”; bugünkü anlamıyla, ispatlanması ve çürütülmesi mümkün olmayan, daha çok doğaüstü varlıklar alanına ilişkin sorunlarla ilgilenir. “Ontoloji” varlığı konu edinen ve onu sorgulayan felsefe dalıdır.


2010-03-20