Başlangıç » Nedir » Metal püskürtme yöntemleri

Metal püskürtme yöntemleri

Posted by: Ne Nedir 12 Ağustos 2011 Yorum Yaz

Metal püskürtme yöntemleri Malzeme Metalürji
Metal püskürtme yönteminde toz veya tel halindeki kaplama maddeleri, bir püskürtme tabancasından yanıcı, yakıcı ve taşıyıcı gazların eşliğinde plazma sıcaklığında püskürtülerek iş parçasının yüzeyine yığıntı ile oluşturulur. Bu gurupta yer alan teknikler; toz, alev püskürtme, tel püskürtme, plazma püskürtme gibi sıralanabilir. Toz metalürjisinde kullanılan metal tozları 200 mm’den daha küçüktür ve her geçen yıl daha da küçülmektedir. Metal tozlarının üretiminde kullanılan teknikler metale göre değişmektedir. Başlıca kullanılan metal tozu üretim teknikleri; atomizasyon, doğrudan indirgeme, elektroliz, çökertme ve öğütmedir.
Kaynak: Abdullah Demir’in “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” (Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009) konulu doktora tezinden yararlanılmıştır.2011-08-12