Başlangıç » Nedir » Mezozoik

Mezozoik

Posted by: Ne Nedir 11 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Mezozoik Coğrafya
Yaklaşık 250 milyon yıl ile 65 milyon yıl öncesini kapsar. Genel olarak sıcak iklimler etkilidir. Volkanizma faaliyetleri zayıftır. And ve Alp dağlarının ilk kıvrımları oluşmaya başlamıştır. Yerkabuğu kırıklarla parçalanmış, kıtalar yer değiştirmeye başlamıştır. Kabuklu deniz hayvanları, büyük sürüngenler ve dinozorların egemen olduğu bir dönemdir. Tohumlu bitkiler karalarda yayılmaya başlamıştır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010).2010-08-11