Başlangıç » Nedir » Mikroorganizma, Mikrobiyolojik kriter, Parti, Numune, Ticari steril, Sterilite kontrolü nedir?

Mikroorganizma, Mikrobiyolojik kriter, Parti, Numune, Ticari steril, Sterilite kontrolü nedir?

Posted by: Tuncay Demir 25 Şubat 2010 Yorum Yaz

Mikroorganizma, Mikrobiyolojik kriter, Parti, Numune, Ticari steril, Sterilite kontrolü nedir? Beslenme Gıda
Mikroorganizma: Bakteri, virüs, maya, küf, alg, parazitik protozoan, mikroskobik parazitik helmintler ve bunların toksinleri ve metabolitlerini,
Mikrobiyolojik kriter: Bir gıdanın veya bir gıda partisinin kabul edilebilirliğini belirlemede temel alınan; mikroorganizma varlığı, sayısı ve/veya mikroorganizma toksinlerinin ve metabolitlerinin her parti başına hacim, kütle veya alan değerlerini belirleyen kriteri,
Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen, ambalajı, ambalaj büyüklüğü, sınıfı, tipi, çeşidi ve boyu aynı olan ürün örnekleri veya ambalajları topluluğunu,
Numune: İmal tarihi, parti/kod/seri numarası aynı ve alındığı kitleyi, partiyi her yönüyle temsil edebilecek miktar ve nitelikte olan, muayene ve analiz amacıyla alınan gıda maddelerini,
Ticari steril: Ticari steril: 35°C – 37°C ve 50°C – 55°C’de 7 gün yapılan inkübasyon sonrası, ambalajlarda sızıntı ve bombaj görülmediği veya inkübasyon öncesi ve sonrası ölçülen pH değerleri arasındaki fark 0,5’den fazla olmadığı gıda maddesini,
Sterilite kontrolü: 30°C'da 15 günlük ve 55°C'da 7 günlük inkübasyondan sonra yapılan ekimlerde aerobik ve anaerobik koşullarda gıda maddelerinden mikrobiyolojik üreme olmamasını garanti eden işlemi,
ifade eder.
Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği Resmi Gazete: 06.02.2009-27133, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete08.01.2010-274562010-02-25